Now showing items 1-2 of 2

  • Bezsensorové řízení polohy solenoidu 

    Piňos, Matěj
    Práce se zabývá problematikou řízení polohy pohyblivého jádra solenoidu bez použití dráhového senzoru. V teoretické části je představeno několik dostupných metod bezsenzorového odhadu pozice jádra. Pro účely praktické části ...
  • Návrh utahovacího momentu šroubového spoje v plastových komponentech 

    Piňos, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou šroubových spojů v plastových komponentech. V práci jsou obecně popsány šroubové spoje, závity samořezných šroubů, problematika předepjatých spojů a způsoby vyvození požadovaného ...