Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí 

    Piňos, Michal
    Cílem této práce je návrh a implementace programu pro automatizovaný návrh konvolučních neuronových sítí (CNN) s využitím evolučních výpočetních technik. Z praktického hlediska tento přístup redukuje potřebu lidského faktoru ...
  • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

    Piňos, Michal
    Cílem této bakalářské práce je radarové měření rychlostních disciplín. K měření těchto sportovních událostí je použit Dopplerův radar s kontinuální vlnou, konkrétně radar K-MC4. Pro extrakci informace o rychlosti objektu ...