Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní metody vizualizace proudění 

    Pištěcká, Kateřina
    Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich ...
  • Optimalizace aerodynamického odlehčení směrového kormidla letounu L-410NG 

    Pištěcká, Kateřina
    Předmětem diplomové práce je návrh aerodynamického odlehčení směrového kormidla a jeho optimalizace z hlediska dosahovaných řídících sil a zatížení ocasních ploch a trupu v kritických režimech letu.