Now showing items 1-2 of 2

  • Objekt obecního úřadu 

    Pichner, Petr
    Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro budovu obecního úřadu v Jablonném nad Orlicí. Úřad bude sloužit i pro malé obce v okolí. Budova je nepravidelného půdorysu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Pichner, Petr
    Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro rodinný dům s provozovnou – cykloopravnou. Dům v půdorysu vytváří písmeno L s jedním zkoseným rohem. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží ...