Now showing items 1-2 of 2

  • Spotřeba vody z veřejných vodovodů 

    Pikal, Martin
    V rámci diplomové práce byly vyhodnoceny faktory, které ovlivňují spotřebu pitné vody z vodovodní sítě. Bylo provedeno vyhodnocení časových řad spotřeby vody a vybraných faktorů využitím matematické statistiky. V posledním ...
  • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

    Rajnochová, Markéta
    Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...