Now showing items 1-2 of 2

  • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

    Weberová, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
  • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

    Weberová, Denisa
    Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky ...