Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 

    Pilařová, Jana
    Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné ...
  • Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 

    Pilařová, Jana
    Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, ...