Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

    Filipová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...