Now showing items 1-2 of 2

  • Filtrace časových řad 

    Pinkava, Jan
    Práce je zaměřena na popis pojmů a základních principů v ekonomice v oblasti hrubého domácího produktu. Dále na popis časových řad, jejich druhy, vlastnosti a základní klasifikace. Je zde uvedena dekompozice časových řad ...
  • Optimalizace parametrů při měření magnetické susceptibility technikami NMR 

    Pinkava, Jan
    Tématem bakalářské práce je měření magnetické susceptibility technikami nukleární magnetické rezonance. Různé materiály v silném magnetickém poli toto pole ovlivňují a deformují. Velikost a tvar deformace způsobuje ...