Now showing items 1-2 of 2

  • Global environment 

    Pintérová, Renáta
    Práca sa zaoberá začleňovaním a oživovaním sochárskych objektov a obyčajných predmetov v prostredí, enviromente.Sochy a výber objektov je podmienený estetikou internetových obrázkov. Vzniká tak globálny enviroment.
  • Millenial#SURVIVAL#BlackMagic 

    Pintérová, Renáta
    Zámerom mojej práce je skúmanie podmienok súčasného umenia a sebakolonizačných tendencií v rámci produkcie, percepcie a cirkulácie umenia medzi online a offline priestorom a zároveň aj teoretické, kontextuálne a politické ...