Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Pipková, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků společnosti GALATEK a.s., jejíž hlavním výrobním programem je výroba strojů na povrchové úpravy. K tomuto hodnocení budou využity modely založené na fuzzy logice, vytvořené ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Pipková, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti GALATEK a.s., která se zaměřuje na výrobu lakovacích kabin. První část této práce obsahuje teoretické poznatky k řešenému problému. V druhé části ...