Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel 

    Pisklák, Jan
    Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje ...
  • Vliv přimknutí na tření ve valivém ložisku 

    Pisklák, Jan
    Tato diplomová práce popisuje vliv přimknutí na tření ve valivých ložiscích. Koeficient tření je měřen na experimentálním zařízení Mini Traction Machine 2 metodou přitlačování ocelové kuličky na ocelový disk. Výsledky jsou ...