Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel 

    Pisklák, Jan
    Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje ...