Now showing items 1-1 of 1

  • Deep Learning for Object Detection 

    Pitoňák, Radoslav
    Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...