Now showing items 1-2 of 2

  • Lock-in zesilovač 

    Pivnička, Martin
    Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
  • Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO 

    Pivnička, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřicích a komunikačních modulů pro platformu Compact RIO. V první části jsou popsané platformy od firmy National Instruments, použitelné pro měřicí a regulační techniku. ...