Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

    Pivoňka, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
  • Podnikatelský záměr – založení dámského fitness centra 

    Pivoňka, Michal
    Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru na založení dámského fitness centra. Návrh podnikatelského záměru vychází z teoretických poznatků, shromážděných informací a analýzy současného ...