Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření 

    Pláničková, Jana
    Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, ...