Now showing items 1-2 of 2

  • Jízdní komfort 

    Plánka, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním ...
  • Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskózní oleje 

    Plánka, Jakub
    První část této diplomové práce obsahuje charakteristiku kluzných ložisek, jejich funkci a způsoby mazání. Dále popisuje chování rotoru turbodmychadla a jevy doprovázející pohyb rotoru. V další části se zabývá výpočtovými ...