Now showing items 1-2 of 2

  • Kategorizace svislých dopravníků 

    Plíšek, Roman
    Bakalářská práce se zabývá rozdělením svislých dopravníků, jejich typovým rozdělením z hlediska konstrukčního provedení, využití a dopravního výkonu. Součástí práce je rozbor jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na ...
  • Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů 

    Plíšek, Roman
    Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část ...