Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicová simulace kytarových hudebních efektů v reálném čase 

    Plačko, Michal
    Cieľom práce je oboznámiť sa so spôsobmi simulácie gitarových hudobných efektov, konkrétne s metódou stavového priestoru so statickou nelinearitou, v prostredí Matlab navrhnúť a odladiť algoritmus pre túto metódu a následne ...
  • Sledování lidské postavy ve videosekvenci 

    Plačko, Michal
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými ...