Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu 

    Plačková, Veronika
    Tato diplomová práce popisuje oblast údajů provozní vhodnosti, která je zavedena jako součást typové certifikace letadel. Na začátku práce je popis OSD dat, jejich vznik a zavedení. V práci jsou dále rozebrány veškeré ...
  • Problémy zajištění paliva 

    Plačková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá problémy spojenými se zajištěním paliva u letadel a na letištích. Na začátku práce je stručný popis palivové soustavy letadel a leteckých paliv. Dále je popsán proces distribuce a skladování ...