Now showing items 1-2 of 2

  • Autentizace uživatelů webových služeb 

    Plašil, Matouš
    Práce popisuje používané metody pro Single Sign-On z pohledu klientské aplikace. Jsou zde podrobně rozebrány protokoly OpenID a OAuth a jejich odlišnosti. Další část práce se zabývá popisem registrace aplikace a komunikací ...
  • Soubor laboratorních úloh k demonstraci počítačových útoků 

    Plašil, Matouš
    Diplomová práce popisuje publikované útoky na počítače a počítačové sítě. Je vysvětlen princip metod pro shomažďování informací o cíli, jako je zjišťování dostupnosti, detekce OS, skenování portů. Další část popisuje útoky ...