Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace společnosti pomocí časových řad 

    Plašil, Václav
    V této práci je použita aplikace statistických metod pro hodnocení ekonomických ukazatelů společnosti Matrix, a.s., a na jejich základě vznesení návrhů pro zlepšení finanční situace. V teoretické části je popsána problematika ...