Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s projekční kanceláří 

    Plachý, Ladislav
    Předmětem práce je rodinný dům s projekční kanceláří, objekty jsou samostatně stojící, nepodsklepené, rodinný dům je dvoupodlažní a projekční kancelář je jednopodlažní. Konstrukční systém je stěnový. Objekty jsou založeny ...
  • Studium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktů 

    Plachý, Ladislav
    Cílem této práce je popsání mechanismů, které ovlivňují utváření mazacího filmu u texturovaných konformních kontaktů. Pro pozorování formování mazacího filmu je na tribometr typu pin-on-disc implementována metoda optické ...