Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem 

    Plachý, Ladislav
    Cílem této bakalářské práce je návrh, konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem. Úvod práce pojednává o daném problému a nastiňuje jeho řešení. V další části jsou popsány různé ...
  • Rodinný dům s projekční kanceláří 

    Plachý, Ladislav
    Předmětem práce je rodinný dům s projekční kanceláří, objekty jsou samostatně stojící, nepodsklepené, rodinný dům je dvoupodlažní a projekční kancelář je jednopodlažní. Konstrukční systém je stěnový. Objekty jsou založeny ...