Now showing items 1-1 of 1

  • Komentovaný překlad 

    Planý, Martin
    Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, ...