Now showing items 1-2 of 2

  • Ab-initio výpočty elektronických a strukturních vlastností olovo-zirkonátu-titanátu (PZT) 

    Planer, Jakub
    Tato práce je zaměřena na výpočty difuzních bariér kyslíkových vakancí v olovo-zirkonátu-titanátu a jeho komponent pomocí teorie funkcionálu hustoty. Zjistili jsme, že velikost bariér je různá v olovo titanátu a olovo ...
  • Světlem ovládané biomolekuly 

    Planer, Jakub
    Tato práce je zaměřena na molekulárně dynamické simulace umělého fotocitlivého iontového kanálu a AFM hrotu. Při sestavování modelu iontového kanálu byly použity DFT metody pro reparametrizaci silového pole GAFF popisující ...