Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zařízení staveniště 

    Lexová, Klára
    Práce se zabývá zásadami navrhování zařízení staveniště a aplikací těchto zásad na konkrétním případu stavební zakázky. Dále se zabývá výší nákladů na zařízení staveniště a porovnáním dvou používaných oceňovacích metod.