Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

    Platenková, Kamila
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická ...