Now showing items 1-2 of 2

  • Nájemní objekt Campus Bohunice – stavebně technologický projekt 

    Platzerová, Veronika
    Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby nájemního objektu Campus Bohunice – objekt C. Tato stavba je novostavbou ležící na několika nezastavěných parcelách. Diplomová práce obsahuje technické ...
  • Rodinný dům v Mikulově - hrubá spodní stavba 

    Platzerová, Veronika
    Cílem této práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby rodinného domu v Mikulově. Rodinný dům je řešen jako novostavba na nezastavěné parcele. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický ...