Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza pulzací v retinálních obrazových datech 

    Plavcová, Daniela
    Analýza pulzace retinálních obrazových dat může sloužit k včasné diagnostice glaukomu. Pomocí záznamu z experimentálního videooftalmoskopu a následné segmentaci optického disku byly zhodnoceny pulzační křivky z různých ...