Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro editaci map spolupracující s GPS modulem 

    Plch, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem a později i praktickou realizací aplikace sloužící pro editaci map. V první části je uveden popis nejdůležitějších částí systému GPS. Dále je blokově popsán přístroj pro ...
  • Zpracování signálu RDS-TMC 

    Plch, Jan
    V úvodu práce je pojednáno o základních vlastnostech signálu RDS, který je přenášen pomocí rádiového vysílání. Popsán je způsob kódování, členění do skupin a také vnitřní pravidla skupiny a rozdělení na informační a ...