Now showing items 1-2 of 2

  • Expertní systém NPS 

    Plch, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
  • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku 

    Plch, Miroslav
    Práce zahrnuje obecný úvod do oblasti sledování a měření krevního tlaku u koní, návrh algoritmu na detekci tlakové křivky a výpočet respiračních variabilit při mechanické ventilaci v anestezii. První dvě kapitoly jsou ...