Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola v Sezemicích 

    Pleskačová, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt je zastřešen plochou střechou.
  • Rodinný dům s fitness 

    Pleskačová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s fitness v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní rodinný dům. Objekt je zastřešen pultovou střechou. V objektu se nachází provozovna.