Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

    Pleva, Jiří
    Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
  • Zdroje financování stavebního projektu realizovaného obcí 

    Pleva, Jiří
    Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Zdroje financování stavebního projektu realizovaného obcí“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku projektu a popis ...