Now showing items 1-2 of 2

  • Stavební jámy kruhového průřezu 

    Plevová, Lenka
    Diplomové práce se zabývá navržením podzemní hasicí sprinklerové nádrže pro obchodní dům Sconto v Hradci Králové. Jejím cílem je navržení a následné posouzen této konstrukce. A to jak jejich stěn, které jsou řešeny jako ...
  • Zajištění stavební jámy v Olomouci 

    Plevová, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou ...