Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace nových technologií do firemní počítačové sítě 

  Cibula, Stanislav
  Cílem bakalářské práce je prozkoumání možnosti zavedení ve firmě IP telefonie a pokrytí budov výkonnou wi-fi sítí. Jako prostředek je použita analýza a zmapovaní slabých míst stávající datové sítě. V práci jsou uvedena ...
 • Čistírny odpadních vod v horských oblastech 

  Frank, Ivo
  Cieľom diplomovej práce je spracovať prehľad technológií používaných pri čistení odpadových vôd v horských oblastiach ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Súčasne diplomová práca mapuje spôsoby čistenia vôd používané na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cibula, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 2007 za využití metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny nové teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Řičánek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou ...
 • Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra 

  Běloušková, Pavla
  Šedá voda je tvořena odpadními vodami, které neobsahují moč ani fekálie. Jedná se tedy o vody odtékající z umyvadel, sprch, van, praček, myček, dřezů, apod. Po úpravě této vody vzniká tzv. voda bílá – provozní, kterou je ...