Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a oznámení o nových ResultCloud výsledcích 

  Iakymets, Bohdan
  Většinou výsledky testů aplikace jsou stejné a proto nenesou žádnou užitečnou informaci. Vývojáři musejí neustále probírat velké množství zbytečných informací, aby našli něco za jímavého. Tedy vývojář potřebuje nástroj pro ...
 • Automatická identifikace šablony generující spam kampaně 

  Kovařík, David
  Spam se typicky nevyskytuje ve formě samostatných zpráv, ale často bývá sdružován do takzvaných kampaní. Ty bývají automaticky generovány pomocí šablon. Díky tomu jsou jednotlivé zprávy sémanticky, ale ne syntakticky, ...
 • Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů ...
 • Automatizace procesů agilního vývoje 

  Jašek, Tibor
  Cieľom diplomovej práce "Automatizace procesů agilního vývoje" je štúdium agilných metodík so zameraním sa na vývoj v spoločnosti Kentico. Práca popisuje rôzne nástroje na podporu agilného vývoja software vrátane nástrojov ...
 • Cluster vizualizace dat pro InfiSpector 

  Hais, Vratislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozšíření projektu InfiSpector a to o přidání nového grafu, který bude sloužit pro výběr časového intervalu a o úpravu open-source grafů pro sledování provozu mezi servery, které jsme ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Kropáč, František
  Akceptační testování aplikací před produkcí zahrnuje testování reálně vypadajících scénářů při používání aplikace. Tvorba testovacích dat pro aplikace využívající databázový systém je komplikovaná z důvodů specifikace ...
 • Nástroj pro hypertextovou dokumentaci testování 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia pomocného nástroja pre testovanie na základe špecifikácie požiadaviek. Nástroj sa skladá z webovej aplikácie, ktorá sa zameriava na vizualizáciu pokrytia špecifikácie ...
 • Performance Optimization of Testing Automation Framework Based on Beakerlib 

  Heger, Jakub
  Cílem této práce je analyzovat a optimalizovat výkon testovací knihovny BeakerLib, konkrétnělogovacího mechanizmu, který byl nahlášený jako problematický z hlediska výkonu. Prvníčást práce se zabývá analýzou daného problému, ...
 • Pokrytím řízené testování vícevláknových programů 

  Lietavcová, Zuzana
  Tato práce se zabývá problematikou hledání chyb ve vícevláknových programech pomocí techniky pokrytím řízeného testování, jak je chápáno ve studovaném nástroji Maple. Testování se se skládá ze dvou fází. V první fázi se ...
 • Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem 

  Drápela, Karel
  Práce se zabývá kategorizací krátkých spamových textů v SMS zprávách. V první části práce jsou shrnuty aktuální přístupy k textové klasifikaci a následuje popis nejpoužívanějších klasifikátorů. V dalších kapitolách je ...
 • Předpověď nových chyb pomocí dolování dat v historii výsledků testů 

  Matys, Filip
  Softwarové projekty prochází jak obdobím údržby, tak v případě open source i náročným neřízeným vývojem. Obě tyto fáze jsou náchylné k regresím, tedy chybám vedoucím k degradaci již fungujících částí systému. Z tohoto ...
 • Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování 

  Kůrová, Martina
  Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily ...
 • Vzdálené nasazení InfiSpectoru 

  Číž, Marek
  InfiSpector je aplikace, která graficky zobrazuje komunikaci mezi uzly Infinispan serverů. Chceme oddělit infrastrukturu InfiSpectoru od aplikace jako takové. Důsledkem oddělení infrastury InfiSpectoru od samotné aplikace ...