Now showing items 1-2 of 2

  • Umělý kámen - metody přípravy a vlastnosti 

    Pluskalová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy umělého kamene. Dokument prezentuje souhrn materiálů a metod vhodných pro přípravu a poukazuje na mechanické vlastnosti, včetně trvanlivosti tohoto materiálu, který má sloužit ...
  • Vláknové kompozity s alkalicky aktivovanou struskovou matricí 

    Pluskalová, Barbora
    Práce se zabývá přípravou alkalicky aktivovaných materiálů, konkrétně alkalicky aktivované strusky (AAS), s přídavkem vláknové výztuže. Alkalicky aktivované materiály mají obrovský potenciál pro využití ve stavební praxi. ...