Now showing items 1-5 of 5

 • Metodika posuzování konstrukcí pozemních staveb vyrobených z patinující oceli pro soudní znalce 

  Pošvářová, Miloslava
  Obsahem disertační práce je návrh metodiky posuzování konstrukcí vyrobených z patinující oceli se zaměřením na hodnocení ochranné vrstvyoceli pro soudní, znalce.
 • NDT kontrola zabudovaných kotev do betonu 

  Komárková, Tereza
  Nedestruktivní kontrola kotvení pomocí ultrazvukové metody je jediný možný způsob, jak zjistit nevyhovující délku ukotvení. U záchraných systémů pozemních komunikací nedostatečné ukotvení může mít fatální následky. Proto ...
 • Poruchy mostních vozovek a jejich příčiny 

  Kubová, Simona
  V rámci mé diplomové práce jsem provedla vizuální prohlídku se záznamem poruch mostních vozovek na vybraných mostech pozemních komunikací dálnice D47, D3 a D8 a fotodokumentaci, která je součástí přílohy. Dále jsem na ...
 • Poruchy mostních závěrů - prognóza jejich životnosti 

  Daňa, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o druzích mostních závěrů, certifikovaných pro použití v České Republice a jejich poruchách. V první části práce bylo provedeno teoretické zhodnocení poruch jednotlivých mostních závěrů. Druhá ...
 • Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod 

  Šťastná, Barbora
  Cílem diplomové práce je provést rozbor typů silničních záchytných systémů, popis zkoušení silničních záchytných systémů a použití lanových svodidel v zahraničí a ČR. Dále je proveden rozbor stavu na rychlostní komunikaci ...