Now showing items 1-20 of 20

 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Bodově podepřená železobetonová deska podzemních garáží obchodního centra v Opavě 

  Bátrlová, Petra
  Předmětem řešení této bakalářské práce je posoudit a navrhnout železobetonovou stropní desku nad podzemním podlažím čtyřpatrového obchodního domu, bodově podepřenou sloupy bez hlavic a navržení typického sloupu pro toto ...
 • Bodově podepřená železobetonová deska s hlavicemi 

  Herold, Jakub
  Tématem bakalářské práce je statický návrh bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky s hlavicemi podzemních garáží nejníže položeného podlaží obchodního centra a statickým návrhem typického sloupu v tom ...
 • Deskový železobetonový most 

  Kalísová, Eva
  Předmětem práce je návrh nosné mostní konstrukce ve městě Frýdlant přes řeku Řasnice. Objekt se nachází na místní komunikaci, na bodě křížení 0,079 km. Cílem je navrhnutí kolmé konstrukci o jednom poli, návrh přizpůsobit ...
 • Montovaná železobetonová hala 

  Švancara, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých nosných prvků montované, železobetonové, výrobní haly v Lanškrouně. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívající metodu konečných prvků a ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Most na silnici II/369 

  Gratza, Jonáš
  Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně ...
 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra 

  Podepřel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod ...
 • Presypaný most 

  Skurčák, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom presypanej, rámovej, betónovej, monolitickej mostnej konštrukcie s čelnými stenami na ceste I/9 medzi obcami Vehlovice a Liběchov. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad ...
 • Silniční most přes řeku Budišovku 

  Zývala, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přeš řeku Budišovku v obci Budišov nad Budišovkou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Statický výpočet byl proveden ve dvou verzích, které ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Statické řešení stropní desky garáží 

  Sitta, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového stropu, strop je bodově podepřený. Byly provedeny dva návrhy stropu, jeden bez hlavic, druhý se zesilujícími hlavicemi. Také byla porovnána zjednodušená ...
 • Statický návrh nosných konstrukcí bytového domu v Praze 

  Cetkovský, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí bytového domu. Mezi navrhované konstrukce patří železobetonová plná deska působící ve dvou směrech s žebry nad 2. nadzemním podlažím, železobetonová plná deska ...
 • Statický návrh ubytovacího zařízení 

  Jirčík, Jakub
  Tématem bakalářské práce je statický návrh monolitického železobetonového trámového stropu a železobetonových sloupů 3. nadzemního podlaží ubytovny v Rokycanech. Návrh prvků je proveden pomocí programu Scia Engineer a ...
 • Zesilování klenbových konstrukcí předpínáním 

  Požár, Michal
  Disertační práce se věnuje problematice zesilování (stabilizaci, nebo také statické sanaci apod.) historických valených kleneb a klenbových pásu využitím vnesení dodatečného předpětí v podélném směru za pomocí lan bez ...
 • Zesílení průmyslové stropní konstrukce 

  Neděla, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zesílení průmyslové stropní konstrukce. Práce se skládá z části teoretické a výpočtové. V teoretické části jsou definovány jednotlivé problémy konstrukce. Výpočtová část se skládá ze ...
 • Železobetonová konstrukce 

  Benešová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Hejl, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh vybraných částí monolitické železobetonové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o lokálně podepřenou stropní desku, vnitřní sloup a schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden ...
 • Železobetonový most přes řeku Budišovku 

  Sehnalová, Markéta
  Výsledkem bakalářské práce je návrh železobetonové deskové mostní konstrukce o jednom poli. Pro návrh byly zpracovány dvě studie – s konstantním průřezem a lichoběžníkovým průřezem. Pro podrobný výpočet byla vybrána varianta ...