Now showing items 1-20 of 24

 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Bodově podepřená železobetonová deska s hlavicemi 

  Herold, Jakub
  Tématem bakalářské práce je statický návrh bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky s hlavicemi podzemních garáží nejníže položeného podlaží obchodního centra a statickým návrhem typického sloupu v tom ...
 • Lokálně podepřená stropní deska 

  Turek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nemocničního objektu. Pro návrh byla vybrána stropní deska nad 1. nadzemním podlaží. Vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM ...
 • Montovaná železobetonová hala 

  Švancara, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých nosných prvků montované, železobetonové, výrobní haly v Lanškrouně. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívající metodu konečných prvků a ...
 • Montovaná železobetonová hala 

  Kročil, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit vybrané prvky železobetonové montované haly. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program SCIA Engineer 16.1. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Návrh a posouzení železobetonových stropů 

  Pavličko, Jakub
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané svislé a vodorovné konstrukce vícepodlažní kancelářské budovy. Nosná konstrukce je tvořena obvodovým zděným systémem, dvojicí železobetonových sloupů a dvojicí průvlaků v 1.NP. ...
 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Návrh stropních desek domu 

  Reinoha, David
  Tématem bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního výrobního objektu s administrativní částí v druhém nadzemním podlaží a s výrobním prostorem v přízemí. Bakalářská práce se zabývá statickým posudkem vybraných hlavních ...
 • Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra 

  Podepřel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod ...
 • Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Košík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních částí nosné železobetonové konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky, sloupu, schodiště a stěny. ...
 • Rámová železobetonová konstrukce 

  Kalinová, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout část nosné monolitické železobetonové konstrukce objektu skaldu. Nosná konstrukce byla navržena z příčně orientovaných patrových rámů. Stropní konstrukci tvoří spojitá deska a ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Silniční most přes řeku Budišovku 

  Zývala, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přeš řeku Budišovku v obci Budišov nad Budišovkou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Statický výpočet byl proveden ve dvou verzích, které ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Statické řešení dílčích částí nosné ŽB konstrukce 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá statickým řešením křížem vyztužené spojité monolitické železobetonové desky ubytovacího objektu. Konstrukce je navržena a posouzena v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: ...
 • Statický návrh nosných konstrukcí bytového domu v Praze 

  Cetkovský, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí bytového domu. Mezi navrhované konstrukce patří železobetonová plná deska působící ve dvou směrech s žebry nad 2. nadzemním podlažím, železobetonová plná deska ...
 • Statický návrh ubytovacího zařízení 

  Jirčík, Jakub
  Tématem bakalářské práce je statický návrh monolitického železobetonového trámového stropu a železobetonových sloupů 3. nadzemního podlaží ubytovny v Rokycanech. Návrh prvků je proveden pomocí programu Scia Engineer a ...
 • Stropní deska bytového domu 

  Benčíková, Mária
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce vícepodlažního bytového domu v podlaží ze zděnými stěnami. Zvláštní důraz je kladen na přerušení tepelných mostů u balkónových desek a omezení šíření kročejového hluku ...
 • Zastřešení stabilního hasicího zařízení 

  Mikulincová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je ...