Now showing items 1-1 of 1

  • Konkurenční strategie firmy 

    Požárová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá konkurenční strategií firmy působící na trhu služeb. Práce poskytuje analýzu současného stavu a zkoumá vnější a vnitřní prostředí. Na základě zjištěných informací podává návrh na zlepšení konkurenční ...