Now showing items 1-20 of 26

 • Administrativní objekt se skladovací halou 

  Vít, Marek
  Téma bakalářské práce je novostavba administrativního objektu se skladovací halou, která primárně bude sloužit ke skladování v obci Troubsko. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. ...
 • Areál společnosti TOPWET 

  Vítková, Kristýna
  Jedná se o samostatně stojící administrativní budovu s halami v průmyslové zóně. Stavba se nachází v obci Ostrovačice. Administrativní budova má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepená. V přízemí se nachází vstupní hala s ...
 • Dům s pečovatelskou službou v Libčanech 

  Srpek, Stanislav
  Obsahem mé diplomové práce je dům s pečovatelskou službou v Libčanech. Dům je třípodlažní. Objekt je zastřešen plochou střechou. Dům s pečovatelskou službou v Libčanech leží na parcelách 243 a 242/2.
 • Fitness a relaxační centrum 

  Antolíková, Viera
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro provedení stavby fitness a relaxačního centra. Navrhovaný objekt je situovaný v centru města Giraltovce, v zastavěném území ...
 • Hospodářská stavba s jízdárnou 

  Pressburger, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce je návrh hospodářské stavby s jízdárnou v Dolnom Kubíně na Slovensku. Tato stavba se skládá ze tří na sebe navazujících objektů. První jednopodlažní objekt je navržen jako stáje pro koně, svislé ...
 • Hotel s wellness zónou 

  Fafílková, Jana
  Téma této diplomové práce je novostavba hotelu na pláži Vranovské nádrže. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém podzemního podlaží tvoří ztracené bednění ...
 • Hotel ve Špindlerově Mlýně 

  Vostřelová, Jana
  V diplomové práci zpracovávám projektovou dokumentaci hotelu ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o šestipodlažní objekt z částečným podsklepením. V 1S se nachází technické zázemí pro vnitřní bazén, VZT, TUV, dílna, sklady a ...
 • Mateřská škola v Sezemicích 

  Pleskačová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt je zastřešen plochou střechou.
 • Objekt pro seniory Ořechov 

  Koláčková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro novostavbu třípodlažního,částečně podsklepeného domu pro seniory ve tvaru L, který se nachází v obci Ořechov. Objekt je situován ...
 • Požární stanice typu C1 ve Valašském Meziříčí 

  Piskláková, Petra
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby požární stanice typu C1 ve Valašském Meziříčí. Objekt je navržen ve dvou provozních celcích - garážová část a administrativní část. V garážové ...
 • Restaurace a zázemí ČRS Lačnov 

  Štěpánová, Martina
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby restaurace a prostor pro Český rybářský svaz v obci Lačnov. Stavba se skládá ze dvou objektů, vzájemně ...
 • Rodinný dům Bratčice 

  Pulgretová, Kateřina
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území obce Bratčice, kraj Jihomoravský. Dům je v řadové stávající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt není podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Vítková, Kristýna
  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s advokátní kanceláří v zastavěném území. Stavba se nachází v obci Frýdek-Místek. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Součástí 1NP je garáž pro 2 osobní automobily. ...
 • Rodinný dům s projekčním ateliérem 

  Bečvářová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekčním ateliérem v Končinách u Rychnova nad Kněžnou. Jedná se o jednopodlažní objekt. Objekt je zastřešen pultovou střechou. V objektu se nachází provozovna.
 • Rodinný dům s výstavní halou 

  Pressburger, Tomáš
  Předmětem mojí bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s výstavní halou pro historická vozidla, ve Vyšném Kubíně na Slovensku. Objekt je situován na jižním svahu a má tři nadzemní podlaží. Svislý nosný systém ...
 • Rodinný dům v Novém Jičíně 

  Výtisková, Jana
  Rodinný dům v Novém Jičíně je řešen jako rodinný dům s provozovnou. Jedná se o dvoupodlažní zděný nepodsklepený dům ze systému HELUZ s plochými střechami, železobetonovými stropy a skleněným schodištěm. Na přední severovýchodní ...
 • Senior cohousing 

  Výtisková, Jana
  Senior cohousnig je situován v Moravskoslezském kraji města Orlová a je řešen jako areál. Jedná se o novou formu bydlení pro seniory na území České republiky. Volně se dá přeložit jako „blízké sousedské bydlení pro seniory“. ...
 • Sportovně-relaxační centrum 

  Pulgretová, Kateřina
  Předmětem projektu je novostavba objektu sportovně-relaxačního centra v katastrálním území Brno-Židenice, kraj Jihomoravský. Sportovně-relaxační centrum je navrženo jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími ...
 • Sportovní areál 

  Touš, Jakub
  Tématem diplomové práce je navržení rozšíření a modernizace sportovního areálu „U Jezu“ pro sportovní oddíl TJ Roztoky. Jedná se o studii pro územní souhlas, kde je naznačeno vytvoření dvou nových hracích ploch s umělým ...
 • Sportovní centrum v Hradci Králové 

  Pourová, Veronika
  Sportovní centrum v Hradci Králové. Jedná se o moderní sportovní centrum obsahující různé sportovní vyžití, jako například: squash, fitnes prostor, lezeckou stěnu, saunu, masáže a další možné aktivity. Sportovní centrum ...