Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace hrubé vrchní stavby herního centra Brno 

    Podškubka, Martin
    Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby herního centra Brno, která obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to montáž skeletu, betonáž monolitických prvků a zdění svislých nosných a nenosných ...
  • Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně 

    Podškubka, Martin
    Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na ...