Now showing items 1-4 of 4

 • Diodové funkční měniče pro generátory periodických signálů 

  Podhorský, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je navržení dvou typů diodových funkčních měničů a jejich využití jako převodník trojúhelníkového signálu na sinusový. Součástí práce je teoretický rozbor navrhovaných zapojení a následně návrh ...
 • Integer Factorization on the GPU 

  Podhorský, Jiří
  Tato práce pojednává o faktorizaci, tedy rozkladu složených čísel na prvočísla a možnostech její paralelizace. Dále shrnuje nejznámější algoritmy pro faktorizaci a nejznámější platformy pro implementaci těchto algoritmů ...
 • Steganografie 

  Podhorský, Jiří
  Tento bakalářský projekt se zaměřuje na steganografii a prezentuje nové modifikace známých metod steganografie a jejich implementace. Též prezentuje implementaci adaptivní metody pro srovnání, metody "sousedů". Obě tyto ...
 • Výpočet frekvenčně-admitančních charakteristik z naměřených patchclampových dat 

  Podhorský, Jiří
  Předmětem diplomové práce je „Výpočet frekvenčně-admitančních charakteristik z naměřených patchclampových dat“. Výpočet je zpracován na základě studia uvedené problematiky měření iontových proudů buněčných membrán metodou ...