Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza rozhodujících příčinných faktorů z hlediska tvorby erozního smyvu z tání sněhové pokrývky 

  Moravcová, Aneta
  V současné době v České republice (ČR) neexistuje vhodné a běžně užívané zařízení pro volumetrickou kvantifikaci půdních smyvů způsobenými táním sněhu. Kvantifikace odnosu půdy z povodí je základním předpokladem korektního ...
 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této práce je seznámení s pozemkovými úpravami a zpracování podkladů k oceňování objektů pozemkových úprav. Součástí práce jsou aktuální rozpočty a karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení pozemkových ...
 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Vázlerová, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky týkající se pozemkových úprav, především však oceňováním společných zařízení. Společná zařízení pozemkových úprav jsou takové stavební objekty, které vznikají při realizaci ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Oceňování staveb pro pozemkové úpravy 

  Krejsová, Iva
  Diplomová práce se zabývá problematikou pozemkových úprav a je zaměřena především na ocenění objektů vznikajících při jejich realizaci. Teoretická část pojednává o historii a terminologii vztahující se k řešenému tématu. ...
 • Oceňování staveb pro pozemkové úpravy 

  Jelínková, Jana
  Cílem této práce je popsat problematiku pozemkových úprav, zpracování podkladů k oceňování pozemkových úprav a vytvoření karet nákladových ukazatelů. Pro jednotlivá společná zařízení budou zpracovány rozpočty a výsledné ...
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Problematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtoku 

  Drongová, Katarzyna
  Práce je zaměřena na popis zákonitostí vzniku a dalšího rozvoje hlubokých efemérních rýh vyskytujících se v zemědělské krajině České republiky. Byla vypracována metodika přímého měření efemérních rýh, na jejímž základě ...