Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Křížek, Ladislav
    Tato diplomová práce hodnotí situaci společnosti v období let 2003 – 2005. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza současného stavu společnosti, která je podkladem pro návrhy na zlepšení ...