Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní způsoby odkanalizování obcí 

    Podhrázský, Martin
    Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá návrhem alternativních způsobů odkanalizování obcí. Krátce je popsán vliv způsobu odkanalizování na kvalitu odpadních vod, dále jsou popsány části podtlakových a tlakových stokových ...