Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní způsoby odkanalizování obcí 

    Podhrázský, Martin
    Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá návrhem alternativních způsobů odkanalizování obcí. Krátce je popsán vliv způsobu odkanalizování na kvalitu odpadních vod, dále jsou popsány části podtlakových a tlakových stokových ...
  • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

    Podhrázský, Martin
    Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...