Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro tvůrčí psaní 

  Magdolen, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace, která má za úkol umožnit uživateli pohodlné psaní prózy a nabídnout užitečné funkce jako zpráva kapitol, postav a poznámek. Dokáže automaticky rozpoznat ...
 • Aplikace pro vedení čtenářského deníku 

  Navrátil, Petr
  Díky rozvoji informačních technologií je možné přesouvat dříve ryze psané poznámky do elektronické formy. Jedním z příkladů může být čtenářský deník, se kterým většina z nás přišla do styku na základní škole právě v psané ...
 • Generované peephole optimalizace v překladači LLVM 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se překladač přizpůsobit potřebám procesoru, pre který bude překládat a generovat co nejefektívnejší kód. Jedním ...
 • Jednoduchá meteostanice založená na platformě FITkit 

  Podivínský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a realizace domácí meteostanice založené na platformě FITkit. Součástí práce je rozbor klasických a elektronických metod měření meteorologických veličin a výběr vhodných elektronických snímačů. ...
 • Knihovna pro využití audiokodeku SGTL5000 na výukovém kitu Minerva 

  Hartmann, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření knihovny pro využití audiokodeku SGTL5000, který je přítomen na vývojovém kitu Minerva. Vývojový kit je osazen mikrokontrolérem Kinetis K60 a FPGA Xilinx Spartan-6. Knihovna obsahuje makra a ...
 • Knihovna pro využití audiokodeku SGTL5000 na výukovém kitu Minerva 

  Hartmann, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření knihovny pro využití audiokodeku SGTL5000, který je přítomen na vývojovém kitu Minerva. Vývojový kit je osazen mikrokontrolérem Kinetis K60 a FPGA Xilinx Spartan-6. Knihovna obsahuje makra a ...
 • Mobilní online přehrávač snímků 

  Kysilko, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace systému, který bude z pravidelně pořizovaných fotografií  určitého děje vytvářet videa a ty následně zveřejní v rámci mobilní aplikace fungující na platformě ...
 • Model úloh s omezeními a mechanismů jejich plánování v UPPAAL SMC 

  Palúch, Filip
  Cieľom je vytvorenie prehľadu mechanizmov plánovania úloh v jednoprocesorovom prostredí. Použitím týchto mechanizmov sú navrhnuté a implementované jednotlivé modely v nástroji UPPAAL, na ktorý sa táto práca orientuje. ...
 • Ovládání vestavěného systému přes Internet 

  Horák, Jakub
  Cílem této této bakalářské práce je umožnit běžnému uživateli ovládat vestavěný systém na bázi Xilinx Zynq přes Internet. Vestavěný systém bude obsahovat audio kodek ADAU1761. V práci popíši co je nutné pro připojení daného ...
 • VHDL návrh řídicí jednotky robota určeného pro samočinný pohyb v bludišti 

  Podivínský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a implementace řídicí jednotky robota určeného pro samočinný pohyb v bludišti. Jedná se o exemplární systém, který je určen pro testování a ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti ...
 • Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí 

  Benkő, Krisztián
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a vytvorenie systému pre zber, spracovanie a ukladanie dát z rosiahlych IoT sietí. Vytvorený systém predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce spracovanie dát z rôznych IoT sietí, s ...