Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce malého CNC soustruhu 

    Podloucký, Milan
    Cílem této diplomové práce je konstrukce malého CNC soustruhu ideálního převážně pro malé série menších obroků či pro učební potřeby. V první části práce je provedena obecná rešerše obsahující technologii soustružení, ...
  • Rešerše automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

    Podloucký, Milan
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše a uceleného roztřídění v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center.