Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální analýza dynamických parametrů kolejového roštu 

    Podolník, Adam
    Z hlediska rozhodování o užití vhodné sestavy železničního svršku hrají významnou úlohu jak doporučení vyplývající z teoretické analýzy (modelování), tak i doporučení získaná na základě statického a dynamického zkoušení ...
  • Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu 

    Podolník, Adam
    Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy, také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu. Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací ...