Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Bio-Inspired 3D Infill Patterns for Additive Manufacturing and Structural Applications 

  Podroužek, Jan; Marcon, Marco; Ninčevič, Krešimir; Wendner, Roman (MDPI, 2019-02-06)
  The aim of this paper is to introduce and characterize, both experimentally and numerically, three classes of non-traditional 3D infill patterns at three scales as an alternative to classical 2D infill patterns in the ...
 • Interface Behavior and Interface Tensile Strength of a Hardened Concrete Mixture with a Coarse Aggregate for Additive Manufacturing 

  Vespalec, Arnošt; NOVÁK, JOSEF; Kohoutková, Alena; Vosynek, Petr; Podroužek, Jan; Škaroupka, David; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef; Paloušek, David (MDPI, 2020-11-15)
  3D concrete printing technology (3DCP) is a relatively new technology that was first established in the 1990s. The main weakness of the technology is the interface strength between the extruded layers, which are deposited ...
 • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
 • RedirFS - aplikace na kompresi dat 

  Podroužek, Jan
  Tato práce se v první části zabývá problematikou vývoje modulu pro linuxové jádro, specificky moduly implementující filtry pro RedirFS. V následující části zvažuje různé druhy kompresních algoritmů a implementační detaily ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...